niedziela, 5 lutego 2012

Pics for Freaks.

Historia sztuki niewdzięczny trud, zajmę się modą, lepszy to brud! 
Sesja egzaminacyjna nie daje wytchnienia, więc zamiast sesji foto w zimowym plenerze, namiastka mojej tumblr-soup z wygrzebanych w internecie i pochowanych po folderach zdjęć. Czerń, ażur i minimal, a na zakończenie dzieło Toma Sachs'a zbudowane z opakowań Prady. Można by rzec, że czarny humor mnie nie opuszcza.
freedom.

Art history what thankless hurt, I' ll deal with fashion, where better is dirt!

Exam session does not give a break, so instead of photo session in the winter outdoors,here it is the substitute of my tumblr-soup, from the dug out the internet and buried through folders images. Black, openwork and minimal, and in the end the work of Tom Sachs'a built with Prada packaging. You could say that the black humor does not wanto to leave me.
freedom.

Giles
MaxMara
Diane von Furstenberg

Tom Sachs


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz