sobota, 11 lutego 2012

ooh! Andy

  Przecieram ze zdumienia oczy, i zachodzę w głowę, jak do diabelskich wrót mogłam pominąć tak niesamowicie stylowy sklep z biżuterią? Zważywszy szczególnie, że cierpię na syndrom permanentnego braku biżuterii (jakkolwiek wiele by jej nie było). Ooh Andy to stosunkowa nowość na polskim rynku, i na pewno bardzo, bardzo potrzebna w tej niszy. Inspiracją dla marki stworzonej przez Paulinę Górską, dziennikarkę i redaktorkę, był Andy Warhol, stąd też pomysł na logo i znak firmowy. Jak piszą o sobie; lubimy POP i kochamy ART, stawiamy na piedestale ubrania i biżuterię, które mają prosty przekaz, ale efektowny design. Są oryginalne, czasem bardzo odważne. W mój gust, jak i pewnie wielu zainteresowanych taka estetyka trafia idealnie, bo jest zupełnie inna od tandety, którą rokrocznie serwują nam sieciówki. Inne niż te do których przyzwyczaił nas H&M są też ceny, jednak wynika to z faktu, że większość perełek robiona jest ręcznie np. z mosiądzu, więc przy pierwszym trzasku o podłogę nie rozpadną się jak puzzle. Czuję, że moja dusza została właśnie sprzedana, po raz kolejny! I dlaczego mnie to nie dziwi?

Masz mnie, ANDY!

f

     I rub my eyes with astonishment, and cudgle my brain how on a devil's gates I could skip that incredibly stylish jewelery shop? Especially considering that the I suffer from the syndrome of permanent lack of jewelry (no matter how much I do already have). Ooh Andy is a relative novelty on the Polish market, and certainly very, very much needed in this niche. Inspiration for the brand made by Paulina Gorska, journalist and editor, was Andy Warhol, that's the idea for logo and trademark. As they wright about themselves; we like POP and love ART, we put on a pedestal clothes and jewelery, which have simple signifance, but an effective design. They are original, sometimes very courageous.
For my taste, and probably many stakeholders, that kind of esthetic hits perfectly, because it is totally different from the trash, which annually serves up high street. There are also different prices than which H&M has accustomed us, but due to the fact that most of the beads is hand made ​​from brass, for example, so the first crash on the floor did not collapse like a puzzle. I feel that my soul has already been sold, once again! And why am I not surprised? You got me, Andy!2 komentarze: